James Bond & De Odöda

Årets sista LÄS HÅRT bjuder på avancerat snack om böcker och rekommenderas inte för de svagsinta.

Andra saker som nämns

Kristin Cashore, boktrailar, LE Modesitt Jr, Johan Egerkrans, John Gardner, en bokhandel i Göteborg.

Hård jul och hårt nytt år!

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more