James Bond & De Odöda

Årets sista LÄS HÅRT bjuder på avancerat snack om böcker och rekommenderas inte för de svagsinta.

Några saker som nämns: Kristin Cashore, boktrailar, LE Modesitt Jr, Johan Egerkrans, John Gardner, en bokhandel i Göteborg.

Hård jul och hårt nytt år!

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more